ik heb een idee!

op .

ENDIS portiekflat renovatie is onderdeel van campagne ‘ik heb een idee’ een campagne van Energiesprong. 

Van april tot eind mei voert Energiesprong een campagne voor corporaties met de titel: Ik heb een idee. Het doel is om een brede dialoog en uitwisseling van ideeën op gang te brengen in de corporatiesector. Ook ENDIS portiekflat renovatie is onderdeel van deze campagne.

De tour is te volgend op http://www.ikhebeenidee.nu/

Meer informatie: http://energiesprong.nl/blog/ik-heb-een-idee-corporatiekansen-van-energienotanul-woningen/