PAN+ en revit

op .


PAN+ architectuur participeert in een reeks van innovatieve bouwprojecten middels casestudy’s en haalbaarheidsonderzoeken. Hierdoor ontstaan vernieuwende processen binnen onze organi­satie op het gebied van samenwerken, communica­tie en verantwoordelijkheid zowel intern als extern.

Medio 2013 is PAN+ architectuur dan ook aan de slag gegaan met het 3D tekenprogramma REVIT architecture. In eerste instantie wordt gewerkt aan de ENDIS studies waarbij meteen wordt ingezet op samenwerking met andere disciplines. ENDIS II is dan ook volledig 3D uitgetekend in nauw overleg met constructeur (CAE) en installatieadviseur (IV-groep).