accommodatie assisië

accommodatie assisië


Het teruglopend gebruik van gebouwen en terreinen van Huize Assisië voor zorg en dienstverlening, maakte bezinning op de toekomst van deze enclave nodig. Als goed rentmeester nam de Raad van Bestuur van Prisma het initiatief tot een innovatieve ontwikkeling van deze specifieke zorg en voor een op zorg gebaseerde herbestemming van dit bijzondere gebied met de nieuwe naam Landpark Assisië.

De zorgwoningen zijn bestemd voor cliënten die als gevolg van een autismestoornis of vanwege andere redenen zeer ernstige problemen hebben met het verwerken van prikkels. De innovatieve kracht van het gebouw zit er voornamelijk in dat afscheid is genomen van traditionele concepten als het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, centrale gangen en een centraal gelegen kantoorruimte. Nieuwe technieken op het gebied van klimaat, beeld en geluid, verlichting en beveiliging zijn zowel in de afzonderlijke woningen als op afstand te bedienen, waardoor flexibel en individueel op de verschillende zorgvragers gereageerd kan worden. Het geeft de bewoners een maximale individualiteit. Gemeenschappelijkheid wordt op verzoek binnengehaald of buiten de deur georganiseerd.

Het gebouw is helder van structuur. De functies zijn aan de buitenkant duidelijk afleesbaar. Materiaalgebruik en kleur geven het gebouw identiteit en vormen, samen met de toren, een markeerpunt op Landpark Assisië. Tussen de grijze zestiger- en zeventigerjaren bouw is met dit project een nieuwe episode aangebroken van vernieuwing in de zorg en van Landpark Assisië.

 

 

opdrachtgever          stichting prisma
aannemer                heerkens van bavel bv
oplevering               2007
fotograaf                 e. potters